Billing System
     -
     -
     -
     -
   ユビモード
   肌診断システム
   FXO
   etc
 
 
 
 
 
 
 

▶ 詳細資料 Download (PDF File)

 ユビモードモバイルネットワークシステム
  
 
  
 ユビモードの競争力
  
 
  
 ユビモード使用方法 [インターネット/携帯モード]
  
 
 
 ユビモードサービス流れ
  
  
  
 ユビモードシステム構成
  
 
  
 
 ユビモード ホームネットワーク 概要
  
 
  
  
 ユビモード Home Network 概念図
  
  
  
 ユビモード Home セキュリティ設置図
  
 
  
 ユビモード Shop セキュリティ設置図
  
  
  
 

▶ 詳細資料 Download (PDF File)